باشگاه مشتریان کیان

بایک کلیک ساده در باشگاه مشتریان ما عضو شوید و به خانواده بزرگ مشتریان کیان بپیوندید و از مزایای آن بهره مند شوید.

مزایای عضویت در باشگاه مشتریان

با عضویت در باشگاه مشتریان ما میتوانید به راحتی تاریخچه سفارشاتی که تا این لحظه داشته اید را رصد کنید،وضعیت سفارش فعلی خود را بررسی نمایید،در رابطه با سفارش خود تیکت ارسال کرده.

فهرست