کانکس

کانکس های شرکت کیان با استفاده ازساندویچ پانل و با طراحی مدرن در ابعاد وطرحهای گوناگون و با استفاده از تکنولوژی نوین اروپائی تحت استاندارد های جهانی تولید می گردد. کانکس های شرکت کیان با توجه به طراحی و ساخت با ساندویچ پانل کیان دارای ساختار بسیار مستحکم نسبت به گزینه های دیگر موجود در بازار می باشد. این کانکس ها را می توان در پلان های گوناگون طراحی و اجرا نمود که می توان به :کانکس سالن,مدیریت,سرویس بهداشتی,دو طبقه,استراحت به همراه ابدارخانه و... اشاره نمود.