کانکس

کانکس های شرکت کیان با استفاده از ساندویچ پانل و با طراحی مدرن در ابعاد و طرح های گوناگون و با استفاده از تکنولوژی نوین اروپایی تحت استانداردهای جهانی تولید می گردد . کانکس های شرکت کیان با توجه به طراحی و ساخت با ساندویچ پانل کیان دارای ساختاری بسیار مستحکمتر و زیباتر نسبت به گزینه های دیگر موجود در بازار می باشد .