ملحقات (فلاشینگ)

شرکت کیان پانل با در اختیار داشتن مجهزترین دستگاه های خم و پرس نسبت به ساخت و خمکاری انواع ورق اقدام می نماید . ورقهای خمکاری شده و فلاشینگ ها جهت آب بندی و زیبا سازی سازه مورد مصرف بسیار دارد .