• ویژگی های ساندویچ پانل کیان

  cropped-logo.png

  عایق در برابر حرارت و برودت
  عایق در برابر صوت
  وزن سبک
  مقاوم در برابر زلزله
  بهداشتی و قابل شستشو
  سرعت و دقت در ساخت
  سهولت در حمل و نقل
  اقزایش عمر مفید ساختمان و تأسیسات
  دارای توجیه اقتصادی بالا نسبت به مصالح قدیمی
  قابلیت بازیافت مصالح و تقلیل مصالح مصرفی
  عایق رطوبت
  کاهش در مصرف انرژی

 
نفت پارس
کیسون
سایپا
دامداران
آسفالت-طوس

هلدینگ تیراژ

 
pars-madan
sakhtemani-tirage
sedad
tirage-machin
TirajeDeisel